Serijska proizvodnja

Serijska proizvodnja

Metodama tokarenja, ozubljenja, glodanja, a pri tome koristeći savremenu opremu i visoko znanje stručnog kadra kontinuirano godinama odgovaramo visokim zahjetvima međunarodnog tržišta i poznatih kupaca za proizvode iz serijske proizvodnje.

Plasiramo dijelove na trište Europe, Amerike, i Azije, a to su uglavnom dijelovi: