Proizvodni procesi

Sa više od 11 godina radnog iskustva za sve grane industrije
Izgradili smo dobro poznato ime.

Proizvodi po narudžbi kupca

Toplo kovanje

Posvećenošću, koristeći specijalne materijale u izradi alata za kovanje odgovaramo na zahtjeve kupaca širom svijeta...

NASTAVI ČITATI
Izrada alata

Izrada alata

Našim kupcima nudimo alate različitih namjena. Izrade uz posebnu pažnju, znanje stručnog kadra, koristeći posebne materijale...

NASTAVI ČITATI
Proizvodi po narudžbi kupca

Proizvodi po narudžbi kupca

Posebnu pažnju posvećujemo svakoj pojedinačnoj narudžbi kupca vodeći se visokim zahtjevima kvaliteta i uvažavajući svaku...

NASTAVI ČITATI
Izrada mašina za industriju

Izrada mašina za industriju

Serijskom proizvodnjom, kao i pojedinačnom narudžbom kupca možemo odgovoriti na zahtjeve za proizvodnju mašina...

NASTAVI ČITATI
Serijska Proizvodnja

Serijska proizvodnja

Metodama tokarenja, ozbuljenja, glodanja, a pri tome koristeći savremenu opremu i visoko znanje stručnog kadra kontinuirano...

NASTAVI ČITATI