Toplo kovanje

Toplo kovanje

Posvećenošću, koristeći specijalne materijale u izradi alata za kovanje odgovaramo na zahtjeve kupaca širom svijeta.Dosadašnji kupci naših otkovaka su poznati kupci autoindustrije.

Kompanija Zupčanik d.o.o. je prva u historiji Tešnja koja je usvojila procese toplog kovanja metala !